Leder:
Arne Rød
mob: 909 26 280
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
Postboks 210
1441 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 240
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 360
1 Follominne inkludert

Du er her: Forsiden / Historiske stier / Årungenvassdraget printericon a a a

Årungselva og industri der

I 2007 var dette tema en programpost i historielaget:
Tirsdag 9.oktober - Rundebordskonferanse på Follo museum: Kulturminnevern langs Årungselva. Politikere fra alle partier var invitert og en representant fra fylket.

Ole Johs Hafsten og Bjørg Andersen dro ned til elva og Bjørg fotograferte der Ole Johs ville ha bilder.

Bjørg laget en powerpoint-presentasjon som innledet rundebordskonferansen på museet.
Den kan åpnes herved: Aarungselva07-3.pdf

Frogn Historielag sammen med Ås Historielag, våre respektive kommuner, Follo Museum og Akershus museum ser på mulighetene for å få laget en opplevelsessti med tavler  langs Årungselva for å dokumentere for befolkningen all den industri som elva gjorde mulig helt inn på 1900-tallet.

Froen mølle før den nye E6 ble anlagt. Mølla ligger midt i bildet. Plassen i forgrunnen er revet,og dammen er borte for E6 går nå her. Mølla ligger nå sør for rundkjøringa til Rv23, til Rv156 og Årungenveien.

Ruinene av mølla ligger inni trekanten mellom E6, gamle Åsveien og avkjøringen  til høyre med rundkjøring og vei videre nordover mot Nesodden og Vinterbro. Bak det blå informasjonsskiltet.

Publisert 26.04.2012
(sist oppdatert 26.09.2017)
 

Du er her: Forsiden / Historiske stier / Årungenvassdraget printericon a a a

 
forsiden | program | styret | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering | frogns historie | arkivene | innmelding | lenker
til toppen av siden